|Ένας ανοικτός τόπος συνάντησης της Τέχνης, των ΕπιστΗΜΏΝ και της Τεχνολογίας

|Μία πρόκληση

Κάποιες φορές, οι ταυτότητές -ήδη πολλαπλές- δε φτάνουν. Κάποιες φορές, οι γνώσεις -ήδη πολυδιάστατες- σώνονται. Υπάρχουν στιγμές, όπου τα αντικείμενα, οι καταστάσεις, μας ξεπερνούν. Όχι πάντα. Αλλά όλο και πιο συχνά. Η νέα μας ζωή, η νέα μας κατάσταση, οι νέες τεχνολογίες, οι νέες τέχνες, οι νέες σχέσεις, ξετυλίσσονται με μια δυναμική που θαρρείς μας ξεπερνάει συνεχώς. Καμιά φορά, δε βρίσκουμε το χώρο - τον απόλιτα υλικό αλλά και τον σχεσιακό, αυτόν της διανοητικής σύλληψης και φαντασίας- να σκεφτούμε, να εκφραστούμε, να μοιραστούμε αυτό που μας ξεπερνάει. Είναι στιγμές, που η επιβεβαίωση των ταυτοτήτων φαντάζει άκαιρη, άχρονη, άχρωμη. Είναι όμως κι άλλες στιγμές, όπου νέες ταυτότητες - προσωπικές, συλλογικές, ταυτότητες αντικειμένων και καταστάσεων - αναδύονται, δημιουργούνται, εφευρίσκονται. Για αυτές τις τελευταίες στιγμές - όποτε και όταν - χρειάζονται (ή τουλάχιστον θα βοηθούσε να υπήρχαν) καινοί τόποι. Η καινοτοπία είναι ένα πείραμα εφήμερο, ένα στοίχημα ότι μπορούν τέτοιες στιγμές, τέτοιοι τόποι να υπάρξουν, να πολλαπλασιαστούν, να μοιραστούν, να εκφραστούν.

|Τελευταία Νέα

|Επικοινωνία